Bestuur en Commissies

Het bestuur van de Soliferclub Nederland
Bestuur
Voorzitter
Didi Lindhout
Secretaris
Marianne van Keulen
Penningmeester
Henk Griffioen
Activiteiten Commissie
Voorzitter
Jannie van der Torre-Hoek
Lid
Margriet Grootenboer
Lid
Johan Top
Technische Commissie
Voorzitter
Piet Goudriaan
Lid
Reinier Bijkerk
Lid
Jan de Groot
Redactie Commissie
Voorzitter
Onno de Gans
Eindredactie / Opmaak
Marianne van Keulen
Website beheerder
Onno de Gans
Website redacteur
Jacob Dijkhuizen
Lid
Didi Lindhout
Secretariaat en Ledenadministratie
Marianne van Keulen
Advertentie's en PR
Didi Lindhout (interim)
Archief
Jan Molenaar