Bestuur en Commissies

Het bestuur van de Soliferclub Nederland
Bestuur
Voorzitter
Didi Lindhout
Secretaris
Onno de Gans
Penningmeester
Henk Griffioen
Vanuit AC
Jannie van der Torre-Hoek
Vanuit TC / Vicevoorzitter
Piet Goudriaan
Activiteiten Commissie
Voorzitter
Jannie van der Torre-Hoek
Lid
Margriet Grootenboer
Lid
Johan Top
Technische Commissie
Voorzitter
Piet Goudriaan
Lid
Reinier Bijkerk
Lid
Jan de Groot
Redactie Commissie
Voorzitter
Didi Lindhout
Eindredactie / Opmaak
Marianne van Keulen
Website beheerder
Onno de Gans
Website redacteur
Jacob Dijkhuizen
Secretariaat en Ledenadministratie
Onno de Gans
Advertentie's en PR
Didi Lindhout (interim)
Archief
Jan Molenaar