Lidmaatschap

Lid worden van de Solifer Club Nederland: 

De SCN kent twee lidmaatschapsvormen en het donateurschap:

(Hoofd)lid

Dat is een natuurlijke persoon, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, (mede)eigenaar is van een kampeermiddel van het merk Solifer of Polar en jaarlijks contributie betaalt. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan, maar de contributie is per kalenderjaar verschuldigd.
Op dit moment bedraagt de contributie € 40,00 per kalender jaar
Hiervoor ontvangt u in januari een mailbericht en dient u voor 28 februari betaald te hebben. Bij niet tijdige betaling ontvangt u per 1 maart een herinnering en wordt de contributie met € 5 verhoogd tot € 45, dan per omgaande te voldoen. 
U kunt zich aanmelden als hoofdlid via de menu optie CLUB / AANMELDEN ALS LID / AANMELDEN ALS HOOFDLID. Dat kan alleen als u niet bent ingelogd

Partnerlid

Als partnerleden worden beschouwd zij, die gehuwd zijn met of (al dan niet geregistreerd) partner zijn van een Hoofdlid van de vereniging, zonder zich zelfstandig als Hoofdlid te hebben aangemeld.
Partnerleden betalen geen contributie.
U kunt zich aanmelden als partnerlid via de menu optie CLUB / AANMELDEN ALS LID / AANMELDEN ALS PARTNERLID. Dat kan alleen als u niet bent ingelogd.

Donateur

Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en die zich hebben verplicht tot het jaarlijks steunen van de vereniging met een financiële bijdrage. Het minimum van deze bijdrage wordt door de algemene ledenvergadering jaarlijks vastgesteld en bedraagt op dit moment € 40.00 per jaar. Een donateur is geen lid en heeft dus geen stemrecht. Donateurs hebben als toehoorder toegang tot de algemene ledenvergadering en verder tot de door het bestuur aan te wijzen bijeenkomsten van de vereniging.
U kunt zich aanmelden als donateur via de menu optie CLUB / AANMELDEN ALS LID / AANMELDEN ALS DONATEUR. Dat kan alleen als u niet bent ingelogd.