Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen publiceert een overzicht van de periodes waarin de veschillende schooltypes geacht worden vakantie op te nemen in hun jaarplanning. Wij nemen een deel van deze informatie over opdat daar met het keizen van reisperiodes rekening mee kan worden gehouden.

  • Schoolvakanties 2022-2023

    Wanneer zijn de schoolvakanties in 2022 – 2023? Lees hier wanneer de schoolvakanties zijn van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2022-2023. Het gaat hier om voorlopige vakantiedata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen de vakanties...
  • Schoolvakanties 2023-2024

    Wanneer zijn de schoolvakanties in 2023 – 2024? Lees hier wanneer de schoolvakanties zijn van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2023-2024. Het gaat hier om voorlopige vakantiedata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen de vakanties...
  • Schoolvakanties 2024-2025

    Wanneer zijn de schoolvakanties in 2024 – 2025? Lees hier wanneer de schoolvakanties zijn van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2024-2025. Het gaat hier om voorlopige vakantiedata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen de vakanties...