ALV 2021

Algemene Leden Vergadering en Rally 2021.

Nu er weer voorzichtig het e.e.a. mogelijk is op het gebied van kamperen, kijken wij als AC ook verlangend uit naar 2021 om de sleurhut weer te kunnen aanhaken.
Met het bestuur is afgesproken om de ALV te houden op zaterdag 17 april 2021 op camping Ackersate in Voorthuizen. Zoals gebruikelijk is er de mogelijkheid om na de vergadering deel te nemen aan een buffet.
Ook is het de bedoeling (bij voldoende aanmeldingen) een rally te organiseren van 16 april tot 24 april, op voornoemde camping.
Over de invulling van deze week zullen we in een volgend clubblad meer bekend maken. Ook over de aanvangstijd van de ALV en het buffet zullen wij u later informeren.
Dit alles natuurlijk onder Corona voorbehoud!

Het jubileumfeest houden wij nog tegoed en zoals een bekend spreekwoord zegt: “wat in het vat zit………………………….”

Namens de AC.
Lilian van der Hout.