Uitslag Stemming ALV 2020

Als gevolg van de maatregelen in het kader van de corona crisis is de ALV 2020 geannuleerd en is getracht via een digitale ledenraadpleging de mening van de leden over een aantal relevante voorstellen te vergaren. Met een beetje aanmoediging via e-mail en het clubblad heeft dit geleid tot een verzameling van 42 reacties, wat zeker niet teleurstellend genoemd kan worden want dat is ongeveer 50% van het ledenbestand. Dat zou op een echte ALV waarschijnlijk nooit bereikt zijn. Maar toch kan dit geen aanleiding zijn om het roer in dit verband om te gooien, want het gemis aan intermenselijk contact valt op deze wijze niet goed te maken.

De resultaten van de peiling zijn opgenomen in de volgende tabel, inclusief de gemaakte opmerkingen. Daarnaast werden 2 punten gemist:

  • Een specifiek punt betreffende de hoogte van de contributie
  • De mogelijkheid tot rondvraag of overige aandachtspunten.

voorstel

voor

tegen

blanco

resultaat

opmerkingen

1. Vaststellen notulen ALV 13 april 2019

40

0

2

aangenomen

Met dank voor het uitgebreide en duidelijke verslag.

2. Goedkeuring jaarverslag secretaris

41

0

1

aangenomen

3. Goedkeuring jaarverslag redactiecommissie

41

0

1

aangenomen

4. Goedkeuring jaarverslag activiteitencommissie

41

0

1

aangenomen

5. Goedkeuring jaarverslag technische commissie

38

0

4

aangenomen

Deze commissie heeft geen toegevoegde waarde voor mij ooit gehad. Voor mij mag hij opgeheven worden.

6. Goedkeuring jaarverslag advertenties en PR

40

0

2

aangenomen

7. Goedkeuring jaarverslag penningmeester

40

0

2

aangenomen

keurig overzicht. duidelijk.

De kosten van het clubblad op de begroting 2020 zijn een verdubbeling tov de werkelijke kosten in 2019. De uitleg is helder, maar de begroting 2021 laat nog eens een veelvoud daarvan zien. Terecht moet hier het komende jaar naar gekeken worden, omdat ik vind dat dergelijke kosten voor een clubblad niet meer in verhouding zijn met de inkomsten van een kleine club. Dit doet overigens niets af aan het feit dat het een prachtig clubblad is.

Met dank voor het beleid van de penningmeester, Wim Rijkaard van Capelle.

8. Goedkeuring verslag kascommissie

40

0

2

aangenomen

Met dank aan de leden van de kascommissie, Ria Lammers en Paul van Wijk.

9. Goedkeuring begroting 2020

39

0

3

aangenomen

Nu het jubileumfeest en de ALV niet zijn doorgegaan zal het eindresultaat wel positief zijn in plaats van negatief

10. Goedkeuring begroting 2021

38

0

4

aangenomen

Met de kanttekening dat de kosten voor het clubblad opnieuw beoordeeld moeten worden. Zie punt 7.

11. Herverkiezing secretaris Onno de Gans

42

0

0

aangenomen

Met de complimenten voor zijn werk tot nu toe, biedt vertrouwen in de toekomst

Met dank voor de informatie van afgelopen periode.

12. Herverkiezing penningmeester Wim Rijkaart van Cappellen

41

0

1

aangenomen

Ook Wim de complimenten voor zijn arbeid, biedt vertrouwen in de toekomst

Met dank voor het gevoerde beleid afgelopen jaar.

13. Herverkiezing voorzitter AC, Jannie van der Torre-Hoek

42

0

0

aangenomen

met bewondering!

Alle succes toegewenst.

Met dank voor haar inzet afgelopen jaar. Hopelijk geeft Covid 19 voor het komende jaar 2021 geen activiteiten beperkingen.

14. Herverkiezing lid TC, Reinier Bijkerk

39

1

2

aangenomen

Niet persoonlijk of toch wel. Ik zie hem niet.

Aan techneuten is altijd een tekort.

15. Herverkiezing lid TC, Jan de Groot

40

0

2

aangenomen

Techneuten met ervaring zijn altijd welkom.

16. Verkiezing RC, Marianne van Keulen, eindredactie

42

0

0

aangenomen

Dat ons clubblad inspirerend en lezenswaardig mag blijven

Fijn dat ze dat wil doen om de lay-out en het ABN te "bewaken"