Schoolvakanties 2026-2027

Wanneer zijn de schoolvakanties in 2026 – 2027?
Lees hier wanneer de schoolvakanties zijn van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2026-2027. Het gaat hier om voorlopige vakantiedata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen de vakanties zelf bepalen.

Herfstvakantie 2026
Regio noord: 10 t/m 18 oktober 2026
Regio midden en zuid: 17 t/m 25 oktober 2026

Kerstvakantie 2026 – 2027
Heel Nederland: 19 december 2026 t/m 3 januari 2027

Voorjaarsvakantie 2027
Regio noord en midden: 20 t/m 28 februari 2027
Regio zuid: 13 t/m 21 februari 2027

Meivakantie 2027
Heel Nederland: 24 april t/m 2 mei 2027
Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: 1 t/m 9 mei 2027. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Zomervakantie 2027
Regio noord: 10 juli t/m 22 augustus 2027
Regio midden: 17 juli t/m 29 augustus 2027
Regio zuid: 24 juli t/m 5 september 2027