Schoolvakanties 2025-2026

Wanneer zijn de schoolvakanties in 2025 – 2026?
Lees hier wanneer de schoolvakanties zijn van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2024-2025. Het gaat hier om voorlopige vakantiedata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen de vakanties zelf bepalen.

Herfstvakantie 2025
Regio noord en midden: 18 t/m 26 oktober 2025
Regio zuid: 11 t/m 19 oktober 2025

Kerstvakantie 2025 – 2026
Heel Nederland: 20 december 2025 t/m 4 januari 2026

Voorjaarsvakantie 2026
Regio noord: 21 februari t/m 1 maart 2026
Regio midden en zuid: 14 t/m 22 februari 2026

Meivakantie 2026
Heel Nederland: 25 april t/m 3 mei 2026
Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: 18 t/m 26 april 2026. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Zomervakantie 2026
Regio noord: 4 juli t/m 16 augustus 2026
Regio midden: 18 juli t/m 30 augustus 2026
Regio zuid: 11 juli t/m 23 augustus 2026