Schoolvakanties 2023-2024

Wanneer zijn de schoolvakanties in 2023 – 2024?
Lees hier wanneer de schoolvakanties zijn van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2023-2024. Het gaat hier om voorlopige vakantiedata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen de vakanties zelf bepalen.

Herfstvakantie 2023
Regio noord: 21 oktober t/m 29 oktober 2023
Regio midden en zuid: 14 oktober t/m 22 oktober 2023
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft voor de herfstvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken. De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.

Kerstvakantie 2023 – 2024
Heel Nederland: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie 2024
Regio noord en midden: 17 t/m 25 februari 2024
Regio zuid: 10 t/m 18 februari 2024

Meivakantie 2024
Heel Nederland: 27 april t/m 5 mei 2024
Hemelvaart valt in 2024 op 9 mei. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: 4 t/m 12 mei 2024. Kijk in de schoolgids of op de website van de school voor de juiste data.

Zomervakantie 2024
Regio noord: 20 juli t/m 1 september 2024
Regio midden: 13 juli t/m 25 augustus 2024
Regio zuid: 6 juli t/m 18 augustus 2024