Nieuwjaarsreceptie 2022

Nieuwjaarsreceptie

Nadat al eerder de locatie voor een nieuwjaarsreceptie was afgezegd, is inmiddels duidelijk dat de ontwikkelingen in verband met het SARS-COV2 virus zodanig zijn dat het, rekening houdend met de nu geldende en mogelijk nog te verwachten maatregelen onmogelijk zal zijn waar dan ook een nieuwjaarsreceptie te organiseren. Wij zullen het dus nogmaals moeten doen zonder de mogelijkheid elkaar iets goeds te wensen voor het nieuwe jaar. Dit betreurt het bestuur in hoge mate, maar helaas, de toestand laat ons geen andere keuze.

Nieuwjaarswens

Het bestuur van de Soliferclub Nederland wenst alle leden een mooie kerst en een heel goed caravanjaar 2022. Laten we hopen dat we dat jaar meer plezier aan onze caravan zullen beleven dan in de afgelopen jaren mogelijk was.