Ledenvergaderingstref 2022

Deze wordt gehouden vanaf zaterdag 2 april tot en met zondag 10 april op het groepsterrein van camping Ackersate, Harremaatweg 26, 3781 NJ Voorthuizen.

Het is een herhaling van 2 jaar geleden maar nu wordt er wel een ledenvergadering gehouden. De omgeving is mooi en er is genoeg gelegenheid om te wandelen en te fietsen.

De campingkosten bedragen € 18,00 per equipe van 2 personen exclusief de toeristenbelasting van € 1,50 per persoon per nacht; 1 huisdier is gratis.

Op onze vraag over annuleringsvoorwaarden hebben wij nog geen antwoord gekregen maar bij zoeken op de website blijkt dat er normaal een deel vooruitbetaald moet worden en dat er meestal een annuleringsverzekering kan worden afgesloten. Wij gaan ervan uit dat een door het insturen van een inschrijfformulier gereserveerde plaats ook bij niet komen of vroegtijdig vertrek betaald moet worden. Ook bij leegstand wordt het volle tarief gerekend, dat was tenminste 2 jaar geleden zo. Nu zijn er in eerste instantie 20 plaatsen voor ons beschikbaar, maar voor 15 maart moeten wij het definitieve aantal doorgeven. Maak daarvoor gebruik van het aanmeldingsformulier op de website. (Met dat formulier kunt u zich meteen aanmelden voor deelname aan de ALV en het na afloop te serveren buffet). Dan wordt er alleen een aantal doorgegeven met eventueel daarbij een namenlijst en wij bedingen dan de mogelijkheid om als er iemand afvalt daar een ander equipe voor in de plaats te stellen.

Het is een mooie gelegenheid om ons ook voor te bereiden op de ledenvergadering van 9 april en de daar te houden discussie over de toekomst van onze club.