Kunststof gasflessen

Kunststof gasflessen zijn niet zo veilig als gedacht! Dit blijkt uit ervaringen van een brandweerkorps in Drente, dat via een zo genaamde ‘leerkaart’ hun collega korpsen daarover informeren. Dat betekent voor kampeerders bij een eventuele tent- of caravanbrand dat men niet alleen tijdens, maar ook na de brand op veilige afstand dient te blijven totdat het sein veilig is gegeven. Een afstand van meer dan 30 meter is sterk aan te bevelen. Lees de ervaringen verder op!

Wat is er gebeurd? 
Tijdens en na een brand zijn twee kunststof gasflessen geëxplodeerd. Het incident betrof een brand in een bijgebouw. De informatie dat er zich gasflessen in het pand zouden bevinden was tijdens het aanrijden al doorgegeven. Het ging om 2 kunststof gasflessen en een stalen gasfles met een vullingsgraad van 35%. Tijdens het blussen explodeerde 1 van de kunststof gasflessen. Bij het nablussen is de tweede kunststofgasfles geëxplodeerd, nadat deze naar buiten was gebracht voor verdere koeling. Onderdelen van de kunststof gasfles werden tot 35 meter weggeslingerd. 
De stalen gasfles heeft de brand wel doorstaan.

Dringend advies:  Tot onderzoek anders uitwijst is het dringende advies om kunststof gasflessen na een brand NIET te verplaatsen

Onderzoek gevraagd!
Naar aanleiding van een incident in Drenthe waarbij twee kunststof gasflessen zijn geëxplodeerd heeft de adviseur Verbeteren Lerend Vermogen het noodzakelijk geacht om een leerkaart te ontwikkelen en deze zo spoedig mogelijk te delen om ernstig letsel te voorkomen.Een kunststof gasfles staat erom bekend dat deze niet explodeert. Ook op youtube zijn er voldoende filmpjes in omloop die dit beeld bevestigen. Tijdens een brand wordt de kunststof gasfles poreus, waardoor het gas ontsnapt en op deze manier de druk verliest.Het omschreven incident heeft helaas anders bewezen. De delen van de kunststof gasfles zijn na exploderen tot 35 meter weggeslingerd. Dit geeft al een beeld van de kracht van de explosie. Ook het feit dat de tweede kunststof gasfles na de blussing verplaatst werd en vervolgens alsnog explodeerde maakt dat we zeer voorzichtig met deze flessen moeten omgaan.Naar aanleiding hiervan wordt er contact opgenomen met de leverancier van de kunststof gasflessen om een en ander uit te zoeken. De verwachting is dat dit onderzoek enige tijd in beslag zal nemen voordat er resultaten bekend zijn.Tot die tijd is dan ook het dringende advies om een kunststof gasfles ook na blussing van de brand, niet te verplaatsen. In de lesstof en in praktijksessies van de Brandweer wordt een stalen gasfles na koeling altijd naar buiten gebracht. Dit echter na de check dat het water dat op de fles wordt gespoten niet meer verdampt. Deze check is er niet met kunststof gasflessen.