Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ter voldoening aan de bepalingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een aantal aanpassingen in de website geïmplementeerd. Bij eerste gebruik van de website verschijnt een cookie melding. Daarin wordt gezegd dat er cookies gebruikt worden, hoe het gebruik daarvan kan worden beperkt en kan de gebruiker aangeven dat hij/zij dat begrepen heeft; daarna zal, gedurende tenminste een half jaar, die melding niet meer verschijnen. De melding bevat ook een knop die doorschakelt naar de Privacy verklaring, wat een verkorte versie is van het Privacy protocol (waarnaar in de Verklaring ook een link is opgenomen) waarin naar onze mening alles geregeld is wat er volgens de wet in geregeld moet worden. Beide documenten zijn ook via een menu optie (onder 'De Club') toegankelijk en kunnen bovendien gedownload worden (Statuten en Reglementen).

Als lid van de Solifer Club Nederland kunt u een reactie plaatsen, u dient dan eerst in te loggen.

Leden inloggen