Forum

Onderdeel van de website van de Soliferclub Nederland is altijd een forum geweest. In een grijs verleden werd daar regelmatig gebruik van gemaakt, maar in de loop van de tijd is de belangstelling daarvoor steeds verder afgenomen. Het laatste bericht is al bijna een jaar oud en het merendeel van de nog oudere bijdragen heeft zijn actualiteit verloren. Dat alles bij elkaar heeft ons doen besluiten het forum als onderdeel van de website op te heffen. Mochten er lezers van mening zijn dat dat een ontoelaatbare verarming is dan horen wij dat graag evenals voorstellen voor invoering van andere methoden tot interactie.

De webredactie.